1000 beretninger fra Afrika

Der findes over tusinder beretninger om Afrikas musikhistorie, og skal man berette om dette, må man bestemme sig til et enkelt land eller to, at fokusere på, eller forberede sig på en livslang beskæftigelse, som det ville være at redegøre for hele kontingentets musikhistorie, som i øvrigt, efter min overbevisning, udvikler sig hele tiden, med nye stilarter, miksede stilarter på tværs af landegrænserne osv.

Godt nok har hvert enkelt land deres egen musikhistorie og egne traditioner, som altid følges ad, men tidens tendens er at folk rejser mere i dag, på tværs af grænserne, flere har TV, turisterne sværmer som bier mellem blomster på kontingentet og musikken og traditionerne spredes, ikke bare over Afrika, men over hele kloden.

Afrikas musik har dog en ting til fælles, som gælder generelt over hele Afrika, og det er historien bag.

Til ethvert nummer, hører en historie til...eller begivenhed.

F.eks. når der bliver holdt fest i Afrika, bliver der spillet nogle bestemte traditionelle sange, alt efter hvilken begivenhed der fejres. Det kan være der bliver holdt bryllup - så hører dertil et "bryllups repertoire" eller måske er vi til begravelsesfest og så hører dertil et andet.

Det er min opfattelse, at man i Afrika, i langt højere grad, fokuserer på begivenheden, og derefter musikken, end i Danmark, hvor jeg føler der er en større tendens til at blande alle stilarter, og f.eks. blande udenlandske toner og fremmende traditioner med de danske, så der i det hele taget, bliver et mere internationalt præg, over danske fester.

Der hører i langt højere grad blandede traditioner til danske fester, end til fester i Afrika, hvor der er meget forskel på musikken, alt efter om det er det ene eller det andet der bliver fejret.

Det handler først og fremmest om respekt i Afrika, hvor man respektere de gamle traditioner og følger dem nøje.

Sangene og dansene er arvet gennem hundrede af års generationer og betyder alt for folket.

Deres rigdom er ikke den materielle arv, men derimod den spirituelle, som hjælper dem gennem en tilværelse, hvor livet for de flestes tilfælde, handler om at overleve, viderebringe arven til kommende generationer og sikre dets folk eksistens i menneskeheden.

Afrikas musikhistorie er derfor ikke bare en fortælling om Afrikas musik gennem århundrederne. Det er i lige så høj grad en afspejling af Afrikas folks historie.

Jeg kan heller derfor heller ikke dy mig, for at nævne min holdning til, hvordan nogle turister krænker de ældgamle kulturer og traditioner i Afrika, ved at "låne" danse og sange, uden først at vise respekt og lære om de dertil hørende traditioner og historien bag. Jeg syntes alle mennesker burde respektere hinandens kulturer, især som verdenen bliver "mindre og mindre", så man bevarer betydningen af et folks traditioner. Dermed er det ikke sagt, at man ikke må tilegne sig andre kulturer, end ens medfødte, så længe man altså viser den fornødne respekt og bidrager til bevarelsen af den pågældende kultur.